Op zondag 2 juni trekt de Confrerie van de Vaantjesboer naar de basiliek, want.. 2 Halse reuzen gaan trouwen. Romeo Vandestieweg en Juliette Vandecommerce. 3 jaar geleden zijn ze op het stadhuis getrouwd voor de wet, nu volgt eindelijk de kerkelijke plechtigheid. Die heeft lang op zich laten wachten, maar als je weet dat ze al 80 jaar verloofd waren, dan valt dat nog wel mee. 

De reuzen van de Stieweg werden in 2014 volledig vernieuwd. Niet alleen Romeo en Juliette kregen toen een nieuwe reuzengedaante, ook hun dochter Rooske werd vernieuwd.  Al wie onze tradities en het Halse volksleven een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd op de plechtigheid. In de bruidsstoet ook de andere Halse reuzen, zoals reus Vaantjesboer en reus Parapluuke. De reuzen verzamelen op zondag vanaf 9 uur op het Stationsplein. Deken Raymond Decoster zal het huwelijk inzegenen na de zondagsmis van 2 juni om kwart voor elf.  Na de huwelijksplechtigheid volgt een feestelijke receptie aan de ingang van de Basiliek.