Aan de vooravond van Carnaval Halle 2016 maken niet alleen de feestvierders zich klaar voor 3 dolle dagen. Ook de stad Halle en de  hulp- en veiligheidsdiensten brengen alles in gereedheid om carnaval zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Vanaf zaterdagmiddag tot en met dinsdagochtend zal het Rode Kruis Halle instaan voor de dringende geneeskundige hulpverlening in de carnavalszone. Gespreid over de 3 dagen en feestnachten worden maar liefst 70 vrijwilligers voorzien. Daarnaast worden 4 ziekenwagens ingezet en ook een aantal (spoed)verpleegkundigen. De hulppost van het Rode Kruis in het veiligheidsdorp achter de basiliek wordt gedurende het hele carnavalsgebeuren bemand met een 4-tal vrijwilligers en een ambulancier om mensen in nood op te vangen. Ook mobiele ploegen staan permanent op het terrein om mensen te helpen. De spoedafdeling van het ziekenhuis wordt met 10 bedden uitgebreid zodat hulpbehoevende feestvierders perfect geholpen kunnen worden. Ook het team van artsen en verpleegkundigen wordt extra versterkt.

De Brandweer zet heel wat manschappen in. Op zaterdag en maandag worden een 14-tal mensen ingezet, op zondag staan 25 brandweermannen paraat. Beroepskrachten worden aangevuld met vrijwilligers om de carnavalszone optimaal te beveiligen. Op zondagmiddag wordt een reddingsboot met duikteam voorzien op het kanaal. Ook maandagavond staan duikers ter beschikking om mogelijke drenkelingen veilig aan wal te zetten.

De lokale politie zal sterk vertegenwoordigd zijn op carnaval. Op zaterdag en zondag worden telkens meer dan 50 medewerkers van de politiezone Zennevallei ingezet. Op maandag een 40-tal.  Daarnaast komen gespreid over de 3 dagen nog een 70-tal manschappen van andere lokale politiezones uit Vlaams-Brabant ondersteunen. Ook de politie te paard zal 3 dagen aanwezig zijn en door de straten patrouilleren.  Ook de spoorwegpolitie biedt ondersteuning.

De nodige logistieke ondersteuning voor het carnavalsgebeuren wordt geboden door de stadsdiensten van Halle. Er wordt onder meer gezorgd voor dranghekken, toiletwagens en urinoirs, het opruimen van afval en mobiele camerabewaking op de Grote Markt.