Tal van prominente carnavalisten blijven pleiten voor de ingebruikname van een gemeenschappelijke werkhal voor verschillende Halse charbouwers. De omstandigheden waarin sommige groepen wagens moeten bouwen, is behoorlijk middeleeuws. Nu bijna alle groepen zijn overgestapt op piepschuim in plaats van polyester om chars te maken, is ook een milieutechnische hinderpaal weggenomen.

Tijdens de carnavalsuitzendingen van Victoria (Happy Music) reageerde burgemeester Pieters als volgt : “Wie weet kan deze droom van de Halse carnavalgemeenschap ooit in vervulling gaan. Ook van het zwembad werd beweerd dat het er nooit zou komen. We moeten alert blijven. Wanneer een groot bedrijfspand komt leeg te staan, bv. na een sluiting of faillissement is er veel mogelijk. Toch zie ik het op korte termijn niet gebeuren. Onze stad staat voor tal van uitdagingen op verschillende maatschappelijke terreinen. In afwachting kunnen we wel bekijken om de subsidies voor de Halse carnavalsgroepen te verhogen.”

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, rijst de vraag : welke partij zet de carnavalshangar in zijn verkiezingsprogramma? We zèn kerjuis!

Foto Emile Devogeleer