Naa begintj et famuis te kètte. Oilsjt en Ninof emme we gat. Nog draa weike en tes oen oens! Ook Gruute Met TV zal weer 3 dagen van de partij zijn. We blikken nog even terug op de lichtstoet van 2017 met de indrukwekkende constructies van De Leste Kannekes!