De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames draagt niet alleen het Halse carnaval en Halattraction in hun hart. Ze denken ook aan de mensen in onze stad die het minder breed hebben. Daarom schenken ze 310,50 euro aan het Centrum voor Menswelzijn, het goede doel van Halattraction. Op de maandagavond van carnaval maakt Jos Appelmans van Halattraction het totaalbedrag bekend dat de Halse carnavalsgemeenschap heeft ingezameld voor het Centrum voor Menswelzijn.