De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames (actief sinds 1974) installeert elk jaar een eigen carnavaleske hofhouding om het carnaval te beleven. Na hofmaarschalk Tom I en hofdame Natacha III, zijn nu ook de kinderen vertegenwoordigd. Mini-hofmaarschalk wordt Kenzo Kaye, mini-hofdame Fenna Schrevens.  Kenzo is 9 jaar, Fenna 10 jaar.  Ze gaan allebei naar school in Zilverberk in Halle.  En zo is ook bij de oedelekste sosjtetèit van Halle het plaatje compleet!