De kogel is door de kerk! Op de donderdag voor carnaval krijgt Halle een prikkelarme kermisnamiddag. Sonia D’Ours van de Halse radio Victoria lanceerde het idee in het radioprogramma Carnavalitis, op vraag van enkele ouders van kinderen met autisme of epilepsie. Het gaat om kinderen die overgevoelig zijn aan sterke prikkels zoals luide muziek of felle lichteffecten. Een bezoek aan de kermis is voor hen een hel, tenzij de kermisexploitanten een paar aanpassingen doen. Tijdens prikkelarme kermisuren worden licht en lawaai van de attracties verminderd. Halattraction-voorzitter Jos Appelmans heeft het voorstel met de forains besproken en zij zien het helemaal zitten:  “Het is belangrijk dat alle kinderen van carnaval en de kermis kunnen genieten”. 

Foto : Gert Swillens