Elk jaar zet het team van de Halse carnavalsrevue iemand in de bloemetjes die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor het Halse carnaval.  Dit jaar gaat de Gouden Mastel, de trofee van Halse carnavalverdienste naar Jos Appelmans. In 2001 volgde hij de legendarische Roland Lauwers op als voorzitter van Halattraction, het organisatiecomité van het Halse carnaval. Sindsdien drukt den Appel -zoals hij in wandelgangen en aan cafétogen genoemd wordt- zijn stempel op het Halse carnaval. Steevast legt hij de klemtoon op een mooie,kleurrijke en propere carnaval met typisch Halse accenten én z’n bekommernis da’t moe voesj goen. In de trant van : Het heeft geen zin om krampachtig vast te houden aan bepaalde tradities, als je daarmee de band met de jeugd verliest. Ook de volgende generatie moet carnaval blijven vieren.

In z’n dankwoord droeg Jos Appelmans de prijs op aan alle carnavalisten : “Met Halattraction vervullen we een dienende rol.” Als zijn grootste verwezenlijkingen ziet Jos de democratisering van de prinsenverkiezing en de popularisering van Halattraction, intenser ingebed in de volkse basis van carnaval.

gouden mastel 2015 Jos Appelmans

Foto : De officiële uitreiking op zaterdag 10 oktober in zaal De Mouterij (Marc Sluys)