Ook voor de Gilles en Pierrots van Groot-Halle is het aftellen naar Halfvasten begonnen met de doop van hun klompen. Met de carnavalsdagen lopen ze 3 dagen op klompen (niet te onderschatten!) en dus moeten die in perfecte staat zijn. Door ze te dopen met cognac, zijn de klompen ‘klaar’ voor carnaval.  Deze geestrijke drank zorgt ervoor dat de gillevoeten gevrijwaard blijven van allerlei pijntjes en ongemakken. Nieuwe klompen dopen is voor een Gille de geboorte van het nieuwe carnavalsseizoen. Wees maar zeker dat ze de komende weken de lente bijna letterlijk uit de grond zullen stampen met hun klompen!  De doop gebeurde onder leiding van peter 2015 Danny Sluys (voorzitter van HKV De Gebeure) die de nieuwe peters Pieter en Zowie van Laaionhead prima op sleeptouw nam.

Vanaf zaterdag 23 januari (6 weken voor carnaval) beginnen de Gilles van Groot-Halle aan hun ‘soumonces’ om de komst van carnaval aan te kondigen met tromgeroffel.  De Gilles zijn gekleed in ‘bleu’ (traditionele boerenkiel met een belletjesgordel om de boze wintergeesten te verdrijven) en ze hebben een ‘ramon’ in de hand. Dat is een bundel wilgentakjes (een vruchtbaarheidssymbool), die de komst van de lente aankondigt.