Na 18 jaar stopt Jos Appelmans als voorzitter van Halattraction en neemt ook ontslag uit de vereniging. Jos Appelmans betreurt hoe hij bij de laatste bestuursverkiezing nog wel een mandaat kreeg om voort te doen als voorzitter, maar dat zijn naaste medewerkers uit het bestuur werden gestemd :  

” ik stel vast dat, bij sommige leden, het bekomen van een “titel” meer waard is dan het goed draaien van de vereniging en het totale carnavalgebeuren ! Halattraction is meer waard! Halattraction betekent : in dienst staan van de Carnavalgemeenschap, in dienst staan van de Carnavalgroepen en individuelen ”

In de Halse carnavalswereld sloeg het nieuws in als een bom. Jos Appelmans was een boegbeeld van het Halse carnaval en kreeg 3 jaar geleden nog de Gouden Mastel, trofee van Carnavalverdienste. Hoe het nu verder moet met Halattraction, is voorlopig nog koffiedik kijken. 3 andere leden zouden het voorbeeld van Jos volgen en Halattraction verlaten.