De jubilei van 11 joer HKV De Leste Kannekes wordt één groot bal masqué! Luister maar naar hun stoetleeke!