En of we in Halle al lang carnaval vieren. De oudste vermelding van een carnavalsviering in Halle dateert uit het begin van de 15de eeuw.  In de periode 1400-1405 is er in de stadsrekeningen van Halle elk jaar sprake van pijpers/muzikanten die moeten betaald worden voor hun optreden met carnaval : “gheduchten heren pypers [si quamen] van henegouwen ende van hollant”. Met het geld wordt (vooral) drank betaald voor de muzikanten. Lees er meer over in dit boeiende artikel van Armand Sermon, door de Halse Persclub verkozen tot man van het jaar in 2002 voor zijn opzoekingswerk rond het Halse carnaval. Volg de link! 

http://www.vaantjesboer.be/armandsermon/web%20carnaval/4%20zeshonderd%20jaar%20carnaval/Zeshonderd%20en%20Lange%20Wapper2.htm