“Al 11 joer passe we ba makandere” is het thema van de Kerjuizenuize dit jaar. Elk lid van de groep is een stukje van de grote puzzel.