DATUM ORGANISATIE ACTIVITEIT PLAATS
22-aug-2021 KHKV De Boerkes Vistornooi Kasteel van Beersel
4-sept-2021 Dweilteam Halle Kampioenschap Dweilorkesten Centrum Halle
4-5-sept-2021 Gilles en Paysannes van Sint-Rochus Eetkermis Zaal Lindegroen Buizingen
4-5-sept-2021 De Fleerefluiters Pizza en lasagneverkoop Bestellen kan via deze link.
11-sept-2021 De Vrie Kadeikes De Vrieje Camion op Zoeterdag int echt! Halle
9-10-11-okt-2021 De Nachtratten Steakkermis Zennedal Buizingen
18-nov-2021 De Mannen van de Met Sommers of 69 Meer info via deze link.
15-16-17-okt-2021 De Smosjterpotten Mosselkermis Zaal Zennedal – Buizingen
29-30-31-okt-2021 De Gilles en Pierrots van Groot-Halle Steaken côte à l’os eetkermis
20-nov-2021 De Dansmariekes Novemberfest
20-21-nov-2021 Tienentander Delivery Gourmet & Raclette Bestellen kan vanaf oktober
26-27-28-maart-2022 Halatraction Carnaval Halle 2022

Organiseer je ook wat? Mail naar gruutemet@gmail.com of via de Facebookpagina van Gruute Met!