DATUM ORGANISATIE ACTIVITEIT PLAATS
26-27-jun-2021 De Vrie Kadeikes Pannenkoeken en chocolade verkoop Bestellen kan bij de leden tot 9 juni
2-jul-2021 VG De Halse Patekes 1ste Jenever & Flugel avond Cafe de Puzzles
4-sept-2021 Dweilteam Halle Kampioenschap Dweilorkesten Centrum Halle
4-5-sept-2021 Gilles en Paysannes van Sint-Rochus Eetkermis Zaal Lindegroen Buizingen
11-sept-2021 De Vrie Kadeikes De Vrieje Camion op Zoeterdag int echt! Halle
9-10-11-okt-2021 De Nachtratten Steakkermis Zennedal Buizingen
18-nov-2021 De Mannen van de Met Sommers of 69 Meer info via deze link.
15-16-17-okt-2021 De Smosjterpotten Mosselkermis Zaal Zennedal – Buizingen
29-30-31-okt-2021 De Gilles en Pierrots van Groot-Halle Steaken côte à l’os eetkermis
20-nov-2021 De Dansmariekes Novemberfest
26-27-28-maart-2022 Halatraction Carnaval Halle 2022

Organiseer je ook wat? Mail naar gruutemet@gmail.com of via de Facebookpagina van Gruute Met!