Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen, ik schreef er ooit een boek over -‘zot van carnaval’- in een poging om uit te leggen hoe belangrijk carnaval voor sommige Hallenaren is. Hoe bijzonder da bisjke is, hoe diep die microbe in hun lijf zit en vooral waarom. Het is zoveel meer dan een hobby of leutig tijdverdrijf. Danny Sluys, voorzitter van HKV De Gebeure, de groep die in 2020 grote plannen had om een 44-jarig jubileum te vieren laat in zijn ziel kijken. Een emotionele, oprechte getuigenis die respect afdwingt en waarin veel carnavalisten zich zullen herkennen…

Ik begin heel beslist met… woe woere we gebleive?

Just ja, 44 joer Gebeure … ergens begin 2020 in een prachtig oengeklidj en uneek decor veere De Gebeure in een tot de nok gevulde ‘Poeterskeskerk’ hun jubileum … den oved verlupt zuas we het in gedachte aan, de sfeer es opperbest, carnavalisten geneete ten volle van elkanders oenwezigheid, de spontoene sfeer, de lekkere fingerfoods, de feeëreeke verlichting, de beste SDL sounds, de geanimeerde entertaining, de stemming es ba alleman op&top …  immers … een gooi vuirbereiding, engagement, ervaring, unieke lokoese en al eive neut concept … tzen al joere d’ingedrienten voe e topfiesteke !  “As ge as groep de ier hebt en het zoveit bringt da ge a 44 jaar op dergelijke wijze kunt veere … ge komt het ni dikkest teige” … t’was voe ons een skuun erkenning van veile joere kameroetschappe dee we emme opgebaat met iel veil carnavaliste en groepe. We schrijve 15 februari … carnaval komt na wel iel keut ba !

De weken verluupe iel snel want ja, alleman zit in de leste rechte lijn, het leeke ‘Da Char’ spelt zich elke dag af in onze kop …” monnelang est wa we doon, isomo snaan da kunne we goe, met alle groepe stoen werke oen eet uneek … in elke hangar est na vollenbak en lasse, verve, alleman zen took, de leste doge vechte teige vook…toch goen ze af zen, ba neemand gin paneek” … “da char, hij es bekanst geriet, alle groepe emme gefakt, we stoen nat int zwiet, ze zulle allemoe blinke op de met ….”

10 maart … leste vergoedering van Tastendeuvel … tusse alle werk dui goen we met alle Prinsje ega nog 5000 krotte rolle, dergelijke tradeeses zen er om te blijven !  Opneut nen oved in opperste stemming met de aanwezige Prinsje, alhoewel er dane oved al ee en doe “de” vroog gesteld wetj … mo in alle beleiving van ‘binnen 9 doge zent de duupe’ wilde het nog ni geluuve ! Een lekkere en gezellige ‘tich’ kreeke loeter komme we thuis en goen we ega e koppel uurkes slope want merge est wei van da … e slagske dui geive oen de char want den tijd begint te dringe …

11 maart … we zette ni met de miest frisse kop onze computer vant werk oen, mo de adrenaline stoempt ons veruit … ik zeen ma nog zitte oen de tofel in de living, efkes tussendui de gsm checke of er gin neus es … en dane specifeeke moment vergeit ik nuuuuuut nemi … “Persconferentie van Halattraction en het Stadsbestuur om 11u” … den wedde van “das ni om te melde dat er giene confetti gesmeite mag weire hé” … ergens houpte nog teige beiter weite in, want ja : de kermis es oent opstelle, de organisoete es zu goe as geriet, het stadsbesteur, alle hulpdiensten, al dei chars, al dei kostums, al dei vuibereidinge zeede in ne flits passeire en ge paast : nei, zu erg zal het wel ni zen… het angstzwiet komt opzette, de stem begint te trille, zeinuwachtige reakses … deis kan toch ni woe zen !?!

Vanaf dane moment ervaart ge dus pas echt wat Carnaval voe nen Halse carnavalist betiekent …we logge in op de online persconferense en … vanaf den ieste blik van onze Président van Hallatraction wist ik het al : we goen ginne confetti moete smeite met carnaval … de ernst en de bezorgdheid in den blik van onze Président van Halattraction ken ik … GAME OVER !   Een absoleut ongekende en met vuisproeng de aller-allergruutste ramp en miest intense knock-out in men leive als leefhebber van onze Halse Carnaval, als lid van de groep, als vuizitter, als Prinsj, als Jubilaris, als gepassioneit charbouwer, als carnavalvierder pur sang … alles, mo werkelijk gans de weireld stort inien, en oek al es het gebleike dat het de ienigste en juste beslissing es geweist, we zen met zen allen een gigantische gezomelijk desilleuse rijker.

’s Oaves est er een extra groepevergoedering baiengeroepe … doe zen ik pas echt gecrashed … miestal kan ik emoties go bedwinge, mo da lukte echt nemi … de teleurstelling, het verdreet, het gemis, de verslogenheid … tes ni dikkest stil op zu een vergoedering, mo een troen koste op grond uure valle op dane moment. In mijn geval … 44 kroppe in de keil moke borrele constant op, het boemedi-boemedi-boem van den hètslag versnelt …  compleit ongeluuf, de grond zakt vol-lei-dig weg onder de voote … ik kan best veil oen dui de joere hien, mo deis komt on-ge-kend keihard binnen … den hètzie, de collecteeve teluirstelling dak doe op da moment gevoeld em es na, zuveile monne loeter nog ni verwerkt …nuut in ma leive zu een hartverschuirend gevoel gekend, allien en toch, toch tesome  … ge voelt alles zu dui de vingers glippe … weg, gedoen, niks nemi : gin carnavalitis de mondag dee nog moest komme, gin duupe, ginne Prinsj & Prinses dee gebraave zulle weire, ginne iel-waarschijnlijk-schuunste&langste-stoet allertijde, gin 3 doge ons gezomelijk hies zingen, gin 3 doge met alle carnavalgroepen mier as ne goeie pot pakke, gin 3 doge en 3 nachte fieste tot in de vreuge urkes,  en nei … zelfs ginne stress zuas we da elk joer de mondag ervoere als den ovedstoot vertrekt, zelfs dadde ni … allien mo ab-so-leute leigte, intens verdreet en ongeluuf, deis doo echt zie ! Truustende woure en ne kreek ten spijt … het mocht ni baate, dane oved en nacht goen ik nuut nemi vergeite.

Ik besef iel go dat deis voe eedereen da carnaval een werm hèt toodroogt een bijzonder pijnlijk en intrist moment was, es, en zal blijve …  immers leive we allemoe zu go as joer in joer uit, enorm èd voe onze Halse Carnaval ! 

Mo lotj ma too te melde dat de verslogenheid ba onze groep nog da tikkelke intenser was … ik kan het a  verzeikere … in onze carnavalcarrière al dikkest troene zeen vloeie, zuwel in goei als in minder goei momente, mo deis woere 44-karaats troene van intens verdreet … wa kan da toch ongeluuflijk zie doon da carnavalbisjke ! 44 joer zuals we dei in gedachte aan en tot uitveuring aan wille bringe, doe werkt ge joere oen met gans a team, da lukt zu mo ni van vandoag op merge, da baafde met de joere op : op alle gebeed was deis een nuut ieder geleiverde opoffering van gans de groep, opgebaaft dui de joere heen : ik kan a verzeikere :  de beleiving goet dein veil veider terug dan inkel het afgeluupe seisoen.  Het es gelek verleefdheid : oo neiger de verleefdheid, oo gekwetster kunde zen … tot op vandoog den dag es het nog altijd ni verwerkt, mo houpelijk komt den dag da we met zen allen deis zwette pagina uit onze gescheedenis kunne omruile voe da skuun blaad ètteke, het tieke van verbondenheid van de Halse Carnavalisten … boemediboemediboem … der es nog hartslag !  Immers, tes al dikkest gebleike : het bisjke carnavalitis es nog van een andere categoree !

Het Carnavalsweekend zelf was, iel ierlek gezegd :  een 4 doge deurende hel : 4 doge want den duup es -gelek bij eedereen- oek e moment woe da ge noe uit zeet want voe den allerieste kie komt alles tesome noe al dei monne van werk oen char & kostum. En de rest van de weekend paasde allien mo : na woere we doe oent veere, of doe met de Prinsje op stap de zoeterdag, ge stelt a vui dat de neuje ZZ & HZ uit de tonnes komt, ge zeet a eige passeire op de Met de zondag, den ovedstoot en mondag op de Met … opneut zidde doelloos vuire aa te staare want tes er allemoe ni … ent twas pertang go wei geweist de zondag ! E skuun moment van truust dak persuunlijk gevoelt hem was de heruitzending van de stoot van tjoer dervui op Gruutemet TV. Das in feite neki een uitgeleize kans om de stoot als ‘toeschouwer’ van Carnaval te beleive … ik kan ma inbeelde da alleman da zijne groep den zee passeire in de stoet, toch efkes e kropke in de keil krijgt … zu oek voe ma en neffest de veile werme en truustende  berichten dak muige ontvange em, bracht het weizeen met onze uitvuiring van de Lion King toch nog e truustend skuun moment op nen leige, somberen dag.

Ik em ma in feite opgesloute de weike/monne noe carnaval … het zat te deep, de mentale ravage was enorm, zulke teleurstelling !!  Na achteraf gezeen kan ik allien mo alleman bedanke dee ma is gebeld heeft, of een smske of e whatsappke gesteut eit. Da woere echt wel hartverwarmende boodschappen, da hoeve geen lange teksten te zijn, mo tes gelek ze zegge, op dergelijke momente voelde echte kameroetschap, da vond ik echt warme momenten in de moeilijke monne noe carnaval.  Ik zen van nature ne ‘geiver’, mo voe den ieste kie in men carnavalcarriere lukte het ma ni in dei periode noe carnaval.

Het carnavalsvuur leivendig aave … kzal mo zegge : zwoer gebuist in de ieste monne noe carnaval !  Woe dak wel enorm kan van geneete es sovest met de koptelefon op, noe al dei goei carnavalleekes van vreuger luistere he … Andre van Duin ,Corry Van Gorp, Franky Boy, schlagerfestivals … das toch mijnen dada wel dane ambiancemuzeek !  En azu verluupe de weike en monne en stoet plots September vui de dui … oei, de keekekermis … oe goen we da na oenpakke in deis omstandigheden … we zen doe intens mei beizig geweist om da allemoe in goei kanne en kruike te krijge want tes toch wel efkes een ander gegeive / werkwijze, der komt wel ewa ba lette ! De weike schuive op en de Take-aways/Deliveries doon ons in feite veil plezeer : elke weik doon de groepe hun best om ons thuis van wat lekkers te kunnen geneete, ik moon toegeive : het was tot na too mier as in orde … nateurlijk edde na de beleiving ni van ba elkander in de zoel te zen, mo we moote ee efkes met zen alle dui … het komt wel go ! Jawel … zuwaar een poseteeve nout 😊

Andere hobby’s heb ik er ni ba ontdekt ondertussen, tenzij  … als “met-het-ganse-gezin-e-koppel-monne-close-ba-mekander-wune” doevui in aanmerking komt … dein em ik er wel effecteef ne neuje hobby ba gevonne !  Veider wast er natuurlijk wel tijd voe de hobbys die we noe carnaval miestal beleve, wa intenser te doon dan andere joere …. Mo oek doe zen de momente woe da ge normoel noe too leift afgelast geweist

En als werke oek als hobby gezeen mag weire, zal mijnen boes ni moote klooge de leste 9 montj, ik paas dak zuals veile minsje dat van thuis uit kunne/muige/moote werke, iel veil mier uurkes op den teller stoen em.

En veider wil ik absoleut ne cursus Sponsj goen doon, al zal oek da via ien of andere webinar moote gebuire vrees ik … no problemo !

Wat ik het meeste mis oen Carnaval … tja … werkelijk alles he !  Van een vergoederinge met TTD en Halattraction komde al dikkest neki met krampe van het lache thuis noe al dei nostalgische verhoele van de beleivenisse van vreuger, de sfeer van  eitkermissen, de veile fiestekes, de gezellige babbels (“stameneiproet” int Hals gezeit), het some zen met de groep, de eige kermissen, het createef beizig zen, helpen met raad en daad, HOLS, PV’s, een goei diskeuse veure, ons neki stuure, de char mei baave en veral … heimwee naar isomo snaan he !!  Dei ontelbare Havana-ovenden met hapjes, ne lekkere Havana-cola, de beste carnavalschlagers en terwijl een model vorm geive … tesome met zen allen oen char en kostum werke, mo veral

het soame zen he … woe es den tijd van polonaise, van hoempapa, van ‘wat moet ‘n cowboy in Parijs’, van ‘doe een stapke nr vore, en e stapke terug’, de Lalala van Straus,  van ‘Ik zen nen Halleneir’ … allemoe toppers woe we met mekandere op danse en zinge … some plezeer moke dus ! .. goh, wat let ik doe noe uit om da wei op onverwachte fiestekes en in de cafés te kunne beleive, ni allien met carnaval, mo ik in het joer !

We zen na 9 monne veider en t’zeet er ni zu go uit hé … en tes na oek ni zu da de groepe op 1-2-3 geriet stoen als er toch nog greun licht gegeive wetj vanuit de expertengroepe en adveescommisses … het vereist weike werk om de ketting en de snelheid van het werk dat op 10 maart abrupt gestopt es, terug op te baave, in elkander te puzzele, alles wei prouper te krijge, af te werke, te monteire en te doen blinke. Da lukt ni in ne vingerknip, het lukt neemand om direct met dezelfste intensiteit vanuit niks in ieneke kie wei dag en nacht ermei beizig te zen … zueet wetj opgebaaft tijdens een charseisoen en wetj gevoed dui de groeiende beleiving gedeurende veile weike en ovenden oen char en kostum. Oek voe de kostums kan da ba groeiende juigd bvb extra oenpassingswerken vereise en oek … vind 1) dezelfde stof nog en 2) wannie wetj dei geleiverd  ?   Om het den nog te hebben ouver het financiële …

Corona was voe eedereen ne ver-van-ons-bed-show, het pakt ons in vitesse en iel wa van onze zu geleefde vrijheden af.  Corona goen ze klein krijge, het carnavalitis-microubke es echter van een andere orde Mr Covid, we’ll be back !! 

Hebt dus nog efkes geduld, tot danen tijd zal het nog duibeite moete zen van thuis … mo wacht as we ons veneir muige storte in het fiestgedruis !  

Aaft dus met zen allen nog efkes vol, stuin mekander met de activiteiten, aaft de mood … en verluupig oek 1,5 meiter afstand !

We goen ni opgeive, oek al es het soms ni tof, lang leive het Halse Carnaval ! Santei op de kracht om veider te goen, met een hètj voe Carnaval Halle, en al zeiker met en voe mekander !

Miss you all !

Alaaf³

Zijne Zotheid Danny Sluys

Written by